karakter bouw hulp

INHOUD:
Karakter Genereren
Uiterlijk
Karakter Achtergrond bedenken
Interessante links & Dobbelstenen

Karakter Genereren

Benodigdheden:
- Minimaal 1d6 (6 zijdige dobbelsteen) maar 4 is handiger (fysiek of digitaal maakt niet uit)
- Een character sheet, ik gebruik graag deze
- Een Advandced Dungeons & Dragons 2nd edition Player’s handbook (PHB) digitaal of fysiek
- Een d4 (analoog of digitaal)
- Een d8 (analoog of digitaal)
- Een d10 (analoog of digitaal)
- Een d20 (analoog of digitaal)

 1. Begin met een los blaadje papier, niet gelijk je character sheet vol kliederen want allerlei cijfers veranderen nog… Ik ga eerst de algemene stappen (abilities, ras, klasse, proficiencies, equipment) behandelen, daarna nog klasse specifieke dingen, vooral relevant voor wizards, clerics, rogues. En laat je niet afschrikken door de dikte van de PHB, het is een naslag werk, geen handleiding, je hoeft m dus niet van A tot Z door te lezen, je zoekt alleen de stukken op die voor jou relevant zijn.
 2. Lees je een beetje in op het gebied van rassen en klasses, en kijk waar je voorkeur ligt. Elke klasse heeft een ability requirement en een prime requisit. Dit zijn eigenschappen die belangrijk zijn bij het uitvoeren van je skills. Elk ras heeft ook en Racial Ability requirement.
 3. Gooi 6 keer 4d6, tel na elke worp de waarde van de drie hoogst gegooide getallen bij elkaar op, de laagste worp vervalt, en schrijf deze onder elkaar op je lege blaadje. Je hebt nu 6 getallen tussen de 3 en de 18.
 4. Deze getallen moet je nu gaan onderverdelen bij je abilities. Dit is de basis van de eigenschappen, fysiek en mentaal, die je karakter heeft. 3 is heel slecht, 18 is super goed.
  Je abilities zijn:
  • Strength (fysieke kracht)
  • Dexterity (lenigheid, bewegelijkheid en coordinatie)
  • Constitution (je fitheid, hoe bestand je bent tegen schade en ziektes)
  • Intelligence (Je geheugen, hoe goed je kan leren, hoe goed je nadenkt)
  • Wisdom (Je kennis, je intuitie, je willskracht etc)
  • Charisma (Hoe je overkomt op anderen)
  • Als je de boven gelinkte character sheet gebruikt dan staan er ook nog COM en PER. deze laat je leeg.
   Hou hierbij rekening met de minimum ability scores voor de klasse die je op het oog hebt. Hou ook rekening met je prime requisit.
 5. Kies nu definitief je ras. In Tabel 8 staan je Racial Ability adjustments. Deze waardes moet je toevoegen/aftrekken van je net gekozen ability scores. Mocht je nog niet tevreden zijn dan mag je (als dit je eerste Character in deze campaign is) 3 punten van je ability scores rondschuiven, bijv. Str -1 Dex +1. Als dit niet je eerste karakter is mag je 2 punten van een score afhalen om er 1 bij een andere score op te tellen bijv. Str -2 Dex +1.
 6. Lees je ras omschrijving goed door en noteer speciale eigenschappen, bijv. infravision 60ft, of Detect grade/slope in passage. Dwergen krijgen ook bonussen op hun Saving Throws, afhankelijk van hun constitution (Tabel 9). Bepaal je uiterlijke kenmerken, leeftijd, etc aan de hand van Tabel 10 & 11.
 7. Kies definitief je klasse. Aan het begin van je klasse omschrijving staat een tabel met in de eerste kolom “Level” in de volgende kolom(men) je klasse en als laatste kolom “Hit Dice (dX)”. In plaats van de X staat een getal bijv 10. In dit geval is jouw Hit Die een D10. De worpen met deze dobbelsteen bepalen je hitpoints. Voor je eerste level krijg je altijd de maximale waarde, in dit voorbeeld dus 10HP. Voor de daarop volgende levels moet je twee keer met je desbetreffende hit die gooien en de hoogste waarde bij je HP optellen. Als je op een hoger level begint dan is je HP dus (maximale Hit die waarde) + (2x gooien per level dat je hoger dan level 1 bent, telkens de hoogste waarde gebruikend). Denk ook aan een eventuele Constitution bonus op je HP
 8. Alignment. Selecteer in overleg met de DM een alignment die bij je karakter past
 9. Nu kun je de hele rits op je Character sheet gaan invullen. Gebruik hiervoor de tabellen voor in het boek om je modifiers etc te noteren. (gewoon de vakjes op je characer sheet invullen).
 10. Nu weten we wat je bent (klasse, ras) hoe je in elkaar zit (abilities) willen we ook nog weten wat je kan. Dit behandeld hoofdstuk 5 Proficiencies. Je krijgt per aantal levels een aantal proficiency slots toegewezen. Dee vallen grofweg in twee categorien: Weapon- en Non-Weapon Proficiencies. Hoeveel je er hebt hang van je klasse af en staat in Tabel 34.
  • Weapon Proficiencies Dit zijn de wapens die je kan gebruiken. De beschikbare wapens staan in Tabel 44 onder “weapons” Let wel op, dat je met een wapen om kan gaan betekend nog niet automatisch dat je er een hebt. Dit komt later aan bod bij Equipment. Kies wapens die je leuk/nuttig lijken en let op eventule restricties van wat jouw klasse kan/mag gebruiken. Noteer vervolgens de naam van je wapen (bijvoorbeeld Short Sword), de size, de weight, etc op. bij Damage denk ook aan een evt Strength bonus.
  • Non-Weapon Proficiencies , dit zijn je andere skills, je kan je slots vullen met dingen uit de categorie General of van je klasse. Hou rekening dat sommige skills 2 slots verbruiken en dat je een ability check moet gooien om een skill goed uit te voeren. Dit betekent dat als je een slechte wisdom hebt, en een proficiency vereist een wisdom check, de kans dat het slaagt klein(er) is. Sommige checks gevne ook nog een – of een + getal op je check, dit maakt het halen moeilijker of makkelijker.
 11. Equipment Roll voor starting gold wat bij je klasse hoort, daarmee mag je spullen kopen uit tabel 44, denk ook aan kleding, wapens, armor, lockpicks etc. Dit vul je in bij equipment achter op je character sheet.
 12. Saving Throws invullen op je Character sheet. Deze staan in Tabel 60. (pagina 101) Sommige rassen hebben bonussen op sommige saving throws. check dit ff.. Het kan je Characters leven redden ;)
 13. AC invullen op je character sheet. Je AC begint zonder armour als 10. Alle armour die je aan hebt verlaagt die. de AC staat, per armour type, beschreven in Tabel 46. Denk aan een evt Dex bonus
 14. THAC0 Invullen. THAC0 staat voor “To Hit Armour Class 0” en is het getal dat bepaalt hoe goed jij in staat bent om raak te slaan. Dit getal is level afhankelijk, dus vul het wellicht in potlood in op je character sheet. THAC0 staat in tabel 53 (p91).
 15. Wizards:
  • Spell progression (tabel 21). Dit is hoeveel spells je kan casten per level. Hoe hoger je level, hoe meer spells. Zoals beschreven in bij Huisregels mag je als wizard ook een aantal cantrips per dag uitvoeren.
  • Spellbook: Alle spells die je mogelijk kan leren heb je bij je in je spellbook (dit is een selectie van de spells die in de PHB staan). Als je in game nieuwe spells tegenkomt dan kun je die proberen over te schrijven in je spellbook. Als dit lukt dan kun je dus uit meer spells kiezen. Elke avond moet je de spells instuderen die je de volgende dag wil gerbuiken. Een spell blijft in je hoofd tot je hem cast. Je kan maar een beperkt aantal spells in je hoofd hebben (zie spel progression).
  • Handige App om je Spells op te zoeken. Hier staan alle AD&D 2nd edition PHB spells in. Er zijn nog meer spells maar die staan in dingen zoals de encyclopedia Magica (Deel 1,2&3)
 16. Cleric:
  • Spell progression: Zie Wizards
  • Spellbook. Clerics gebruiken geen spellbook, ze ontlenen hun magische kracht direct aan de kracht van hun god. Ze beschikken dan ook over alle spells die voor hun level van toepassing zijn. LET OP: Sommige spells zijn inherent Evil. Deze spells kun je als Cleric van een goede religie niet doen.
  • Handige App om je Spells op te zoeken. Hier staan alle AD&D 2nd edition PHB spells in.
  • Wapens. Eventuele restricties zijn van toepassing afhankelijk van je religie. Clerics van Om mogen alleen bludgeoning weapons.
  • Armour. Eventuele restricties zijn van toepassing afhankelijk van je religie. Clerics Van Om mogen alle Armour.
 17. Rogue
  • Thieving Skills
 18. Fighter
  • Weapon specialization

Uiterlijk

 • Zelf tekenen
 • Een plaatje van google,
 • Via Heroforge een poppetje bouwen en inkleuren met photoshop
 • Geen plaatje

Karakter Achtergrond Bedenken

Ik heb een aantal voorbeelden van dingen waar je aan kan denken bij het bedenken van een character history. Uiteraard zelf lekker bepalen wat je er mee doet, maar wellicht ter inspiratie. In de Players Guides (staan op de google drive) staan extra boeken getiteld “The complete Wizard’s/Priests/Thieves/Fighters Handbook” voor elke klassen en “The compleet book of Dwarves/Elves/Halflings” voor elk ras. Deze boeken hebben onder andere een hoofdstuk “role playing” waarin wat verschillende types staan die bij de klasse horen, kan wat inspiratie opleveren.

Voorbeeld van een character history

General

Character Name: Aubrey

Aliases: None that she knows of

Race: Ageic

Gender: Female

Profession: Mystic Summoner
Appearance

Apparent age: Pre-pubescent

Appearance details: Blonde haired, blue-eyed. Lithe yet wiry. Always unkempt. She will dress for comfort and utility before any consideration for fashion, but has an affinity for skirts.
Personality

Personality: Impulsive, impetuous and honest to a fault. While lacking any semblance of social grace, her sincerity and loyalty quickly wins her friends.
Background

Childhood: In progress. While she acknowledges that she must have at one point had parents, she has long since forgotten them. The forest has been her home, her school, and her playground for as long as she can remember. Though isolated from humanity, she has made many friends amongst the creatures of the woods. She spends her days excitedly exploring the world around her – careful to examine under every rock and to brave every dark den she comes across. When she’s really lucky she discovers new swirling portals that lead to the “other” place. These churning maws reefed with blood-stained teeth and that belch chilling cries of pain and sorrow used to frighten her. But now she will eagerly plunge in her arm up to the shoulder and root around their murky depths. From them she extracts powerful companions. Friends who are able to protect her like no other.

Notable relationships: Gurgle the slug is Aubrey’s closest friend. He is able to stretch to many times his natural length, and happily operates as a sticky/slimy whip in Aubrey’s capable hands. While most of her companions return to the other place after just a short time, Gurgle seems content to stay for just a bit longer. Aubrey can also draw on the powers of Ribs the frog. He’s… just, the worst. Nobody likes Ribs.

Strengths, talents, and points of pride: Aubrey is quick and loves to climb. While not as strong as the predators that sometimes hunt her, her clever and erratic maneuvers always leave them baffled for long enough to allow her escape.

Weaknesses, detriments, and points of improvement: She is physically weak and has little recourse when cornered. She also tends not to think before she acts. Oh, and she’s never even heard of personal hygiene.
Other

Favored alcoholic beverage: She hasn’t figured out the fermentation thing yet.

Favored food: These orange fruits that grow on the tall branches.

Favored weather or season: Spring. Winters can be difficult in the forest, and the thawing frost brings much respite.

Favored color: Green.

Creeped out by: Physicians/Hospitals (though she doesn’t really know it yet).

You find a coin purse: Great bait for a magpie trap!

You find a trap: She probably made it – not much else in the forest is clever enough.

You find a corpse: Poke it!

You find a dark tunnel: Her lust for adventure usually overwhelms her dislike of enclosed spaces.

Does for fun: Climbs, and dances.

Strangest Talent: No matter how clean her surroundings, or how much she’s been washed, she will always leave a trail of muddy footprints. It is unclear whether this is the product of magic or sheer force of will.

Andere/dezelfde vragen in een andere volgorde:

 • What is your character’s name?
 • How old is your character?
 • What would somebody see at first glance (i.e. height, weight, skin color, eye color, hair color, physique, race, and visible equipment)?
 • What additional attributes would be noticed upon meeting the character (i.e. Speech, mannerisms)?
 • Where was your character born?
 • Where were you raised?
 • By who?
 • Who are your parents?
 • Are they alive?
 • What do they do for a living?
 • Do you have any other family or friends?
 • What is your character’s marital status?
 • Kids?
 • What is your character’s alignment?
 • What is your character’s moral code?
 • Does your character have goals?
 • Is your character religious?
 • What are your character’s personal beliefs?
 • Does your character have any personality quirks (i.e. anti-social, arrogant, optimistic, paranoid)?
 • Why does your character adventure?
 • How does your character view his/her role as an adventurer?
 • Does your character have any distinguishing marks (birth-marks, scars, deformities)?
 • How does your character get along with others?
 • Is there anything that your character hates?
 • Is there anything that your character fears?

Interessante links & Dobbelstenen

ReD&Dit: how to play your character

Dobbelstenen kopen? Jack of Dice heeft een hele grote selectie. Een set Polydice is een goed begin, dan heb je soewieso 1 van elke soort dobbelsteen tot je beschikking.

karakter bouw hulp

The road goes ever on and on... Crazy_Croco