The road goes ever on and on...

Sessie 1

Het begin

De campaign begint in het bos, onderweg naar het Dorp Drouwen waar Muradin en Barthom hun oude vriend Torsten gaan opzoeken. Ze
hebben op 8 April afgesproken in Herberg de Blauwe Beer om daar elkaar weer eens te spreken. Ze komen op donderdag 7 april laat in de middag aan worden binnen gelaten door Harry de poortwachter. Vanuit daar gaan ze naar de Blauwe Beer waar Torsten op dat moment nog niet is. De barman die kan zich ook geen Torsten herinneren. Ze nemen onderdak voor de nacht en gaan nog een rondje door het dorp lopen. De markt staat vol met lege kramen (er is markt op woensdag en zaterdag, 1x in de maand zondagsmarkt, met n feestje). Ze lopen de kerk van de god OM in en spreken daar Pjotr, de priester van dienst die raad ze aan met Janita te spreken, het oude vrouwtje dat bij de poort woont en iedereen in de gaten houdt. De volgende dag gaat de party op bezoek bij Janita, maar ze is niet thuis. Op de deur hangt een briefje dat ze weg is en dat vandaag geen melk bezorgd hoeft te worden. De party leest het met moeite. Na wat verder onderzoek blijkt dat Janita op bezoek is bij haar dochter Rood Kapje die in het bos woont. De party gaat richting het huis van Roodkapje. Onderweg wordt het donker. Het is verder dan gedacht. In eht donker horen ze gesnuffel in de bosjes aan beide zijden van het pad. angstig om aangevallen te worden teeket muradin een fakkel aan. Maar ze zijn zo druk bezig met om zich heen kijken dat muradin struikelt over een boomwortel. dan horen ze achter zich gelach. Een lelijk wezentje zit, zwaaiend met z’n sikkel boven op een enorme wolf. Muradin gooit z’n fakkel maar mist. Thank god for infravision. Ze vallen de wolf aan en de wolf vecht terug. Na een hevig gevecht valt de wolf dood neer en onstapt de party net aan de dood. Het lelijke wezen springt van het lijk en rent vloekend en schreeuwend het bos in. Dan horen ze geroep. het bijkt roodkapje te zijn die er vlak bij woont. eerst gelooft ze niet dat er een wolf is. Na een gesprek met Janita blijkt dat Torsten nog niet gezien is in het dorp. De volgede dag laden ze de wolf op een handkar van roodkapje, die ze bij janita achter mogen laten, en lopen ze terug naar het dorp. In de verte zien ze Torsten al staan.

Comments

Crazy_Croco

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.